logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Zimski semestar 2016./17.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Grčka filozofija I (izv. prof. Mikecin,/doc. Tokić, poslijedoktorand Ježić)*
Grčka filozofija I (doc. Tokić)*
Suvremena filozofska terminologija I (prof. Čačinovič; doc. Ankica Čakardić)
Uvod u filozofiju I (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić)*
Uvod u filozofiju I (izv. prof. Jurić/asistent Perušić, mag. phil.)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Grčku filozofiju I i Uvod u filozofiju I

Napomena: Logika I – uvod u simboličku logiku (4P, 6 ECTS) izvodi se u ljetnom semestru

Izborni kolegiji

Studenti prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog studija filozofije mogu odabrati izborne predmete i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u silabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti

Estetika (prof. Čačinovič)
Etika 1 (prof. Čović/izv. prof. Jurić)
Filozofija politike 1 (doc. Raunić)
Ontologija I (prof. Veljak)
Povijest filozofije I (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić/doc. Tokić, poslijedoktorand Ježić)*
Povijest filozofije III (doc Tokić)
Povijest filozofije V (izv. prof. Mikecin/poslijedoktorand Ježić)
Socijalna filozofija (doc. Čakardić)
Teorija spoznaje (prof. Mikulić)

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Povijest filozofije I

Napomena: Filozofska antropologija (4P, 6 ECTS) i Logika II (4P, 6 ECTS) izvode se u ljetnom semestru

Izborni predmeti

Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti (prof. Veljak)
Filozofija uma (prof. Veljak/viša asistentica Stamenković-Tadić)
Filozofija roda (doc. Čakardić)
Indijska filozofija I (doc. Kardaš)
Metafizika (doc. Selak/ nasl. doc. Sunajko)

Izborni seminari
Estetika – seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? (prof. Čačinovič)
Etika – seminar: Feministička bioetika (izv. prof. Jurić)
Etika – seminar: Etika i tehnika (prof. Čović/asistent Kos, mag. phil.)
Filozofija odgoja – seminar: Ideja sveučilišta (doc. Zagorac)
Filozofija odgoja – seminar: Ranjivost (doc. Zagorac)
Filozofija politike – seminar: Filozofija politike Johna Lockea (doc. Raunić)
Filozofija povijesti – seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti (doc. Selak)
Indijska filozofija – seminar: Indijska ontologija i metafizika (doc. Kardaš)
Marx i marksističke filozofije – seminar: Egalitarizam  i pravednost (doc. Bogdanić, doc. Čakardić/doc. Čakardić, asistent Žitko)
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije III (doc. Selak)
Povijest filozofije – seminar: Uvod u arapsku filozofiju (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić/Bučan, dipl. arabist)
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije (prof. Mikulić/asistent Žitko)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

Nastavnički smjer

Obavezni predmeti:

Metodika nastave filozofije (doc. Raunić)
Seminar Metodike nastave filozofije I (doc. Raunić)
Nastavna praksa filozofije I (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

Znanstveni smjer

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu; ne upisuju ih studenti filozofije)

Filozofija odgoja – opći (doc. Zagorac)
Filozofska antropologija – opći predmet (doc. Bogdanić)
Etika – opći (izv. prof. Jurić)
Uvod u filozofiju I – opći (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić)*
Uvod u filozofiju I – opći (izv. prof. Jurić, doc. Tokić/asistent Perušić, mag. phil.)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Uvod u filozofiju I – opći