logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ljetni semestar 2015./16.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Grčka filozofija II
Logika 2 – uvod u simboličku logiku
Suvremena filozofska terminologija II
Uvod u filozofiju II

B. Izborni kolegiji
Napomena: osim kolegija navedenih u ovoj rubrici, studenti 1. godine jednopredmetnog studija filozofije mogu odabrati i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u syllabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti

Etika II
Filozofija politike II
Filozofska antropologija II
Logika IV
Ontologija II
Povijest filozofije II i IV (doc. Tokić)
Povijest filozofije II i VI (izv. prof. Mikecin)

B. Izborni predmeti

Bioetika
Filozofija i psihoanaliza
Filozofija kulture
Filozofija povijesti – Osnovni problemi
Filozofija psihologije
Filozofija roda
Filozofija znanosti
Indijska filozofija 2
Klasični njemački idealizam
Metafizika
Suvremena estetika

C. Izborni seminari

Akademsko pisanje
Estetika – seminar: Estetika i teorije posebnih umjetnosti
Etika – seminar: Kantova kritika praktičkog uma
Filozofija politike – seminar: Politički liberalizam Johna Rawlsa
Filozofija povijesti – seminar: Poimanja povijesti
Filozofska antropologija – seminar: Čovjek i egzistencija
Filozofska antropologija – seminar: Merleau-Pontyjev koncept otjelovljenosti ljudske egzistencije
Marx i marksističke filozofije – seminar: Novije interpretacije Marxa II
Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije II
Ontologija – seminar: Smrt
Povijest filozofije – seminar: Gadamer, Istina i metoda
Povijest filozofije – seminar: Sloboda i nužnost u Kanta i Fichtea
Povijest filozofije – seminar: Uvod u arapsku filozofiju
Seminar logike 4
Socijalna filozofija – seminar: Teorija tranzicije iz feudalizma u kapitalizam
Teorija spoznaje – seminar: Epistemologija i vjerojatnost
Teorija spoznaje – seminar: Filozofija ekonomije
Teorija spoznaje – seminar: Filozofija i mediji

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

A. Nastavnički smjer

Obavezni predmeti

Filozofija odgoja
Nastavna praksa filozofije II
Seminar iz Metodike nastave filozofije II

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

B. Znanstveni smjer

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu)

Estetika – opći predmet
Filozofija odgoja – opći
Uvod u filozofiju II – opći