logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Kontakti | Contacts

Tajništvo | Secretariat:

Elvina Šehić
tajnica Odsjeka |Department secretary
filozofija@ffzg.hr
soba C-211 | room C-211
tel. 01/4092175 | phone no. +38514092175

Radno vrijeme | Working hours:

Umjesto Elvine Šehić tajničke poslove privremeno obavlja tajnik David Martić svakog dana od 8.00 do 16.00.

Instead of Elvina Šehić, secretarial duties are temporarily performed by secretary David Martić during office hours from 8:00 to 16:00 every day.

Pročelnik Odsjeka | Head of Department:

doc. dr. sc. Goran Sunajko
konzultacije: petak, od 10.00 do 11.00 (C-209, tel. 4092-173) |consulting hours: Friday, from 11.00 to 12.00 (C-209, phone no. +38514029173
e-adresa / e-mail: gsunajko@ffzg.hr

Zamjenik pročelnika Odsjeka | Deputy Head of Department:

doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
konzultacije: srijedom, od 11.00 do 12.00 (C-219, tel. 4092-182) | consulting hours: Wednesday, from 11.00 to 12.00 (C-2019, phone no. +38514092182
e-adresa / e-mail: ljfjezic@gmail.com

Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija filozofije | Head of Postgraduate doctoral study:

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
konzultacije: ponedjeljak, od 11.00 (C-217, tel. 4092-180) | consulting hours: Monday, from 11.00 (C-217, phone no. +3854092180)
e-adresa / e-mail: hjuric@yahoo.com

ISVU koordinator Odsjeka za preddiplomski i diplomski studij filozofije | ISVU Department coordinator for undergraduate and graduate study of philosophy:

dr. sc. Marko Kos, poslijedoktorand
konzultacije: petak, od 14.00 (C-217, tel. 4092-180) | consulting hours: Friday, from 14.00 (C-217, phone no. +38514092180)
e-adresa / e-mail: markokos.mail@gmail.com

CEEPUS koordinator Odsjeka | CEEPUS Department coordinator:

doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
konzultacije: srijedom, od 11.00 do 12.00 (C-219, tel. 4092-182) | consulting hours: Wednesday, from 11.00 to 12.00 (C-2019, phone no. +38514092182
e-adresa / e-mail: ljfjezic@gmail.com

ECTS i Erasmus koordinator Odsjeka | ECTS and Erasmus Department coordinator:

dr. sc. Marko Kos, poslijedoktorand
konzultacije: petak, od 14.00 (C-217, tel. 4092-180) | consulting hours: Friday, from 14.00 (C-217, phone no. +38514092180)
e-adresa / e-mail: markokos.mail@gmail.com

Web administrator Odsjeka | Deparment web administrator:

doc. dr. sc. Luka Perušić
e-adresa / e-mail: lperusic@yahoo.com

Satničar nastave Odsjeka | Department lecture scheduler:

prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
konzultacije: ponedjeljak, od 11.00 (C-217, tel. 4092-180) | consulting hours: Monday, from 11.00 (C-217, phone no. +3854092180)
e-adresa / e-mail: hjuric@yahoo.com

Voditeljica zbirke za filozofiju Knjižnice Filozofskog fakulteta | Head of philosophy collection for Library of the Faculty of Humanities and Social Sciences:

Lana Zrnić
Kontakt |Contact: lzrnic@ffzg.hr
Kolekcija | Collection: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/filozofija

_________________________________

Nastavnici Odsjeka | Teaching Staff
_________________________________Studentski predstavnici u Vijeću Odsjeka za filozofiju u akad. godini 2021./2022. | Student Representatives in the Council of the Department of philosophy in academic year 2021/2022

Preddiplomski studij:

– Predstavnica prve godine: Eva Šiško (e-adresa:
– Zamjenik predstavnice prve godine: Karlo Marušinac (e-adresa:
– Predstavnica druge godine: Brina Verdnik (e-adresa:
– Zamjenica predstavnice druge godine: Nika Keserović (e-adresa:
– Predstavnica treće godine: Lucija Curić (e-adresa:
– Zamjenica predstavnice treće godine: Laura Lukić (e-adresa:
– Predstavnik četvrte godine: Luka Mayer (e-adresa:
– Zamjenik predstavnika četvrte godine: Tvrtko Balić (e-adresa:

Diplomski studij:

– Predstavnica godine: Ana Daria Bokan (e-adresa:
– Zamjenik predstavnice godine: Josip Majsec (e-adresa:

Demonstratori u nastavi Odsjeka za filozofiju u ljetnom semestru akad. godine 2021./2022. | Demonstrators in courses of the Department of philosophy in summer semester of academic year 2021/2022

Demonstratori pri Katedri za logiku:
Lucija Curić (e-adresa: lcuric@m.ffzg.hr)

Demonstrator pri Katedri za povijest filozofije:
– Jakov Kalajžić (e-adresa: jakov.kalajzic.jk@gmail)

_________________________________

Arhiv starih web stranica Odsjeka | Former site archive of the Department

_________________________________

Vanjske veze | External connections