logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Uvod u filozofiju

Naziv predmeta: Uvod u filozofiju
Nositelji/izvođači: opći odsječki predmet
Status: obavezni (za studente 1. godine studija filozofije)
ECTS: 3+3 ECTS bodova
Nastavni jezik: hrvatski
Trajanje: zimski  i ljetni semestar, sata tjedno (za studente filozofije 1. godine )
Oblik nastave: Predavanja
Cilj kolegija je da uvede studente u filozofsko mišljenje prikazom osnovnih metodologijskih i sadržajnih specifičnosti filozofije i referiranjem povijesne preobrazbe njenih bitnih pojmova.
Obaveza studenata: pohađanje predavanja i referat

Za sadržaje kolegija svakog od nastavnika vidjeti stranicu Syllabi