logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc. dr. sc. Ankica Čakardić

Predmeti: Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija, Filozofija roda
Soba: C-209a, Tel.: 4092-271
Konzultacije: srijeda, od 17.00 do 18.30h; u vrijeme ispitnih rokova konzultacije se održavaju u terminima ispitnih rokova
E-mail adresa: acakardi@ffzg.hr

Životopis:

Ankica Čakardić (Rijeka): 2002. diplomirala studij filozofije i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine. Od 2007. predavala je kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje je bila predstojnica Katedre za kulturalnu teoriju i diskursne studije. Od 2010. zaposlena je kao docentica na Katedri za socijalnu filozofiju, koje je i predstojnica, na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a nositeljica je i izvođačica kolegija Filozofija roda i Suvremena filozofska terminologija. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksizam, suvremenu filozofiju, filozofiju roda te luksemburgijansku i feminističku kritiku političke ekonomije.

Bila je na stipendijama u Budimpešti i Varšavi, te je svoje radove izlagala na brojnim konferencijama i kao gošća na sveučilištima u Njemačkoj, Engleskoj, Latviji, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Austriji, Češkoj, Sloveniji, Srbiji, Grčkoj, Litvi i SAD-u.

Autorica je knjige Sablasti tranzicije. Socijalna historija kapitalizma (Zagreb/Rijeka: Jesenski i Turk i Drugo more, 2019) i monografije Ustajte prezrene na svijetu. Tri eseja o Rosi Luxemburg (Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2019). Članica je uredništva izdanja The Collective Works of Rosa Luxemburg pri izdavačkoj kući Verso (London/New York). Od 2011. do 2018. vodila je obrazovni program u Centru za ženske studije u Zagrebu. Uredila je nekoliko knjiga, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i društvenim organizacijama, inicijativama i projektima.

Bibliografija (recentniji izbor):

A) Knjige

 1. 2019: Sablasti tranzicije. Socijalna historija kapitalizma, Zagreb/Rijeka: Jesenski i Turk i Drugo more. U tisku.
 2. 2019: Ustajte prezrene na svijetu. Tri eseja o Rosi Luxemburg, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung. U tisku.
 3. 2019: (urednička knjiga) Filozofija je ženskog roda. Zbornik u počast Nadeždi Čačinovič, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U tisku.

B) Poglavlja u knjizi (izvorni znanstveni radovi):

 1. 2019: „What is Fascism? Clara Zetkin’s Lessons from 1923”, u: Critical Thought on the Nationalist and Far Right Movements. Past and Present, Katarzyna Bielińska i Zbigniew Marcin Kowalewski (ur.), prihvaćeno za objavljivanje u zborniku radova s istoimene konferencije.
 2. 2019: “Klasna historija roda”, u: Filozofija je ženskog roda. Zbornik u počast Nadeždi Čačinovič, Ankica Čakardić (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U tisku.
 3. 2019: „Marx and Social Reproduction Theory. Three Different Historical Strands, u: For a Pluralist Marxist-Feminism, Khayaat Fakier, Diana Mulinari i Nora Räthzel (ur.), London: Zed Books. U tisku.
 4. 2018: “Kapital i kritika ‘komercijalizacijskog modela’: O Marxovoj epistemološkoj revoluciji danas”, u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, Borislav Mikulić i Mislav Žitko (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 244—270.
 5. 2018:„Marx i teorija socijalne reprodukcije”, u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, Goran Sunajko i Maroje Višić (ur.), Zagreb: Breza, str. 111—131.
 6. 2017: “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, u: Inačice materijalizma, Borislav Mikulić i Mislav Žitko (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 230–254.
 7. 2015: “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), London/New York: Verso, str. 223.-243.
 8. 2014: „Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike“, u: Filozofija i mediji, Hrvoje Jurić i Sead Alić (ur.), Zagreb: HFD, str. 169-185.

C) Izvorni znanstveni radovi u časopisima:

 1. 2017: “From theory of accumulation to social reproduction theory: A case for Luxemburgian feminism”, Historical Materialism 25 (4): 37—64. doi: 10.1163/1569206X-12341542.
 2. 2017: “Down the Neoliberal Path: The Rise of Free Choice Feminism.”, AM Journal of Art and Media Studies 14 (2017): 33-44. doi:10.25038/am.v0i14.215.
 3. 2016: “Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi”, Borec, 68, 730-732, str. 82–104. [prijevod rada navedenog pod B 6.]
 4. 2016: “Kämpfe der Frauen und die politische Ökonomie: von der jugoslawischen Selbstverwaltung zur neoliberalen Austerität”, Das Argument, 317/2016, str. 362-372. [prijevod navedenog rada pod B 7.]
 5. 2015: “Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije”, Filozofska istraživanja, 2015 (138/2), str. 323-341.
 6. 2015: “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’”, Treća, 2015 (17/1-2), str. 51–55.

D) On line radovi i publicistika:

 1. 2019: “Treba uporno provocirati norme i politički režim”, Buka, dostupno na: https://www.6yka.com/novosti/buka-intervju-sa-ankicom-cakardic-treba-uporno-provocirati-norme-i-politicki-rezim, razgovor vodila Maja Isović Dobrijević.
 2. 2018: “Social reproduction”, Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, dostupno na: http://krisis.eu/social-reproduction/.
 3. 2018: „We need to look for origins of fascism in capitalist crises”, Left East, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/ankica-cakardic-origins-of-fascism-in-capitalist-crises/
 4. 2018: „Crítica de Rosa Luxemburgo del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social”, dostupno na: https://marxismocritico.com/2018/09/18/critica-de-rosa-luxemburgo-del-feminismo-burgues/
 5. 2018: „Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory”, Historical Materialism, dostupno na: http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory.
 6. 2018: “Feminizam i Alt-Right”, dostupno na: http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right.
 7. 2018: „Rosa Luxemburg: Bijah, jesam, bit ću!”, dostupno na: https://www.libela.org/sa-stavom/9240-rosa-luxemburg-bijah-jesam-bit-cu/
 8. 2017. “Feminism and Social Reproduction”, Salvage, 19. 01. 2017. Intervju sa Silviom Federici, dostupno na: http://salvage.zone/online-exclusive/feminism-and-social-reproduction-an-interview-with-silvia-federici/.
 9. 2017: “Feminist Organising and the Women’s Strike”, Salvage, 13. 04. 2017. Intervju sa Cinziom Arruzzom, dostupno na: http://links.org.au/feminist-organising-womens-strike-cinzia-arruzza.
 10. 2017: „Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije”, Libela, 08. ožujak 2017.
 11. 2016: „Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki”, Libela, 23. studeni 2016.
 12. 2016: “Pitanje abortusa je i radničko pitanje”, razgovor vodio Davor Konjikušić, Novosti, 7. studeni, 2016.
 13. 2015: “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’”, Libela, 14. listopad 2015.
 14. 2015: „Die Vereinten Nationen – ein intersektionales Polygon ohne Klassenperspektive”, objavljeno na: http://www.rosalux.de/publication/41361, 30. svibanj 2015.
 15. 2015: “Liberalni feminizam kao saveznik kapitalu i restauraciji klasa”, razgovor vodili Vesna Konigsknecht i Karlo Jurak, Libela, 5. svibanj 2015.
 16. 2015: „International Women’s Day in the Balkans”, objavljeno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/international-womens-day-in-the-balkans-ankica-cakardic/, 13. ožujka 2015.