logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc. dr. sc. Ankica Čakardić

Predmeti: Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija, Filozofija roda
Soba: C-209a, Tel.: 4092-271
Konzultacije: srijeda, od 15.30 do 17.00h; u vrijeme ispitnih rokova konzultacije se održavaju u terminima ispitnih rokova
E-mail adresa: acakardi@ffzg.hr

Životopis:

Ankica Čakardić (Rijeka): 2002. diplomirala studij filozofije i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 2008. obranila doktorski rad pod naslovom „Moderna politika i ne-čovjek” (mentor: prof. Žarko Puhovski). Od 2007. predavala je kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje je bila predstojnica Katedre za kulturalnu teoriju i diskursne studije. Od 2010. zaposlena je kao docentica na Katedri za socijalnu filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je trenutno i predstojnica 유튜브 애드 블록 다운로드. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksizam, suvremenu filozofiju, filozofiju roda te luksemburgijansku i feminističku kritiku političke ekonomije.
Bila je na stipendijama u Budimpešti i Varšavi, te je svoje radove izlagala na brojnim konferencijama i kao gošća na sveučilištima u Latviji, Njemačkoj, Engleskoj, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Austriji, Češkoj, Grčkoj, Litvi, SAD-u.

Autorica je knjige Sablasti tranzicije. Socijalna historija kapitalizma (2019) i monografije Like a Clap of Thunder. Three Essays on Rosa Luxemburg (2019). Članica je uredništva izdanja The Complete Works of Rosa Luxemburg pri izdavačkoj kući Verso (London/New York). Od 2011. do 2018. koncipirala je i vodila obrazovni program u Centru za ženske studije u Zagrebu. Uredila je nekoliko knjiga, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i društvenim organizacijama, inicijativama i projektima 삼성 전자 서비스 다운로드.

Bibliografija (izbor):

A) Knjige

1.) 2019: Like a Clap of Thunder. Three Essays on Rosa Luxemburg, Beograd: RLS. [Prošireno i prevedeno izdanje rada navedenog pod A3, prijevod: Andrew Hodges].

2.) 2019: Sablasti tranzicije. Socijalna historija kapitalizma, Zagreb/Rijeka: Jesenski i Turk i Drugo more.

3.) 2019: Ustajte prezrene na svijetu. Tri eseja o Rosi Luxemburg, Beograd: RLS.

4.) (ur.) 2019: Filozofija je ženskog roda. Zbornik u čast Nadeždi Čačinovič, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

5.) (ur.) 2010: Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, Zagreb: Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo.

6.) (ur.) 2007: Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, Zagreb: Centar za ženske studije.

B) Poglavlja u knjizi (izvorni znanstveni radovi):

1.) 2020: „Creolizing The Accumulation of Capital through Social Reproduction Theory 하이퍼터미널 다운로드. A Distinctively Luxemburgian Feminism, u: Creolizing Rosa Luxemburg, Drucilla Cornell i Jane Anna Gordon (ur.),  Lanham/London: Rowman & Littlefield International. U tisku.

2.) 2020: „What is Fascism? Clara Zetkin’s Lessons from 1923”, u: Critical Thought on the Nationalist and Far Right Movements. Past and Present, Katarzyna Bielińska i Zbigniew Marcin Kowalewski (ur.), Varšava. U tisku.

3.) 2019: “Klasna historija roda i agrarni kapitalizam”, u: Filozofija je ženskog roda. Zbornik u čast Nadeždi Čačinovič, A. Čakardić (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 211—229.

4.) 2019: „Marx and Social Reproduction Theory. Three Different Historical Strands, u: Marxist-Feminist Theories and Struggles Today, Khayaat Fakier, Diana Mulinari i Nora Räthzel (ur.), London: Zed Books, str Create a movie download. 105—124. [Proširena verzija rada navedenog pod B 6].

5.) 2018: “Kapital i kritika ‘komercijalizacijskog modela’: O Marxovoj epistemološkoj revoluciji danas”, u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, B. Mikulić i M. Žitko (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 244—270.

6.) 2018: „Marx i teorija socijalne reprodukcije”, u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, G. Sunajko i M. Višić (ur.), Zagreb: Breza, str. 111—131.

7.) 2017: “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, u: Inačice materijalizma, B. Mikulić i M. Žitko, (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 230—254.

8.) 2015: “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, S. Horvat i I. Štiks (ur.), London/New York: Verso, str. 223—243.

9.) 2014: „Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike“, u: Filozofija i mediji, H Orange Oracle. Jurić i S. Alić (ur.), Zagreb: HFD, str. 169—185.

10.) 2012: „Minimalna država i neoliberalne strategije kapitalizma“, u: Kriza, odgovori, levica, M. Jadžić, D. Maljković i A. Veselinović (ur.), Beograd: RLS, str. 159—179.

11.) 2010: „Um i spol. Kontingencija feminističkoga koncepta socijalne epistemologije”; u: Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, A. Čakardić (ur.), Zagreb: Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, str. 19—65.

C) Izvorni znanstveni radovi u časopisima:

1.) 2017: “From theory of accumulation to social reproduction theory: A case for Luxemburgian feminism”. Historical Materialism 25 (4): 37—64. doi: 10.1163/1569206X-12341542.

2.) 2017: “Down the Neoliberal Path: The Rise of Free Choice Feminism” iPhone Paid App. AM Journal of Art and Media Studies 14 (2017): 33—44. doi: 10.25038/am.v0i14.215.

3.) 2016: “Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi”. Borec, 68 (730):732, str. 82—104. [Prijevod rada navedenog pod B 7].

4.) 2016: “Kämpfe der Frauen und die politische Ökonomie: von der jugoslawischen Selbstverwaltung zur neoliberalen Austerität”, Das Argument, 317/2016, str. 362—372. [Prijevod rada navedenog pod B 8].

5.) 2015: “Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije”, Filozofska istraživanja, 2015 (138/2), str. 323—341.

6.) 2015: “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’,” Treća, 2015 (17/1-2), str. 51—55.

7.) “Why Do We Need Identity”, International Association for Philosophy/News and Views (IAPH), 2010 (27/3), str. 59—71.

8.) “Prije-ugovorno stanje i moderni red”, Filozofska istraživanja, 1 (2008), str 영화 캐치미 다운로드. 35—48.

9.) “Reprodukcija biomoći”, Arhe, 10 (2008), str. 77—92.

10.) „Globalna neo-liberalna demokracija u minimalnoj državi”, Filozofska istraživanja, 4 (2006), str. 849—861.

D) Publicistika, stručni radovi, prikazi (izbor)

1.) 2020: “A New Extreme Center in Croatia”, Jacobin, dostupno na: https://jacobinmag.com/2020/01/croatia-zoran-milanovic-social-democrat-president.

2.) 2019: „Rosa Luxemburg je ciljala u samu srž feminizma”, Novosti, dostupno na: https://www.portalnovosti.com/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-ciljala-u-samu-srz-feminizma.

3.) 2019: „Roza Luxemburg”, VoxFeminae, dostupno na: https://voxfeminae.net/kultura/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-bila-u-pravu-tvrdeci-da-muskarci-i-zene-iste-klase-imaju-vise-zajednickog-nego-zene-razlicitih-klasa/.
4.) 2018: “Social reproduction”, Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, dostupno na: http://krisis.eu/social-reproduction/ krrish 다운로드.

5.) 2018: „We need to look for origins of fascism in capitalist crises”, Left East, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/ankica-cakardic-origins-of-fascism-in-capitalist-crises/.

6.) 2018: „Kapital je društveni odnos”, Slobodni filozofski, 14. travnja 2018.

7.) 2018: „Crítica de Rosa Luxemburgo del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social”, dostupno na: https://marxismocritico.com/2018/09/18/critica-de-rosa-luxemburgo-del-feminismo-burgues/.

8.) 2018: „Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory”, Historical Materialism, dostupno na: http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory.

9.) 2018: “Feminizam i Alt-Right”, dostupno na: http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right.

10.) 2018: „Rosa Luxemburg: Bijah, jesam, bit ću!”, dostupno na: https://www.libela.org/sa-stavom/9240-rosa-luxemburg-bijah-jesam-bit-cu/ undelete 360 다운로드.

11.) 2017: “Feminism and Social Reproduction”, Salvage, 19. 01. 2017. Intervju sa Silvijom Federici, dostupno na: http://salvage.zone/online.

12.) 2017: “Feminist Organising and the Women’s Strike”, Salvage, 13. 04. 2017. Intervju s Cinziom Arruzzom, dostupno na: http://salvage.zone/online.

13.) 2017: „Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije”, Libela, 08. ožujak 2017.

14.) 2016: „Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki”, Libela, 23. studeni 2016.

15.) 2016: “Pitanje abortusa je i radničko pitanje”, Novosti, 7. studeni 2016.

16.) 2015: „Die Vereinten Nationen – ein intersektionales Polygon ohne Klassenperspektive”, dostupno na: http://www.rosalux.de/publication/41361, 30. svibanj 2015.

17.) 2015: “Liberalni feminizam kao saveznik kapitalu i restauraciji klasa”, Libela, 5. svibanj 2015.

18.) 2015: „International Women’s Day in the Balkans”, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/international-womens-day-in-the-balkans-ankica-cakardic/, 13 YouTube in Japan. ožujak 2015.

19.) 2013: “Fleksibilizacijom do feminizacije siromaštva”, H-alter, 7. ožujka 2013.

20.) 2013: “Feministička politika, socijalna reprodukcija i život nakon rada”, razgovor s Kathi Weeks, Zarez: 354, 15. ožujka 2013.

21.) 2013: “Kapitalizam apsorbira besplatni ženski rad”, razgovor sa Silvijom Federici, Up&Underground: 23/24, proljeće 2013., str. 76—81.