logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Predmeti: Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija, Filozofija roda, Marx i marksističke filozofije

Soba: C-209a, Tel.: 4092-271

konzultacije: srijedom nakon nastave. U vrijeme ispitnih rokova, konzultacije se održavaju u vremenu termina ispitnih rokova ili mailom na: acakardi@ffzg.hr (C209a, tel. 4092-271)
e-mail adresa: acakardi@ffzg.hr

Životopis:

Ankica Čakardić (Rijeka): diplomirala je filozofiju i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2008. obranila doktorski rad pod naslovom „Moderna politika i ne-čovjek” (mentor: prof. dr. sc. Žarko Puhovski). Tijekom studija bila je stipendistica grada Kastva. Od 2007. do 2010. predavala je kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je bila predstojnica Katedre za kulturalnu teoriju i diskursne studije. Od 2010. zaposlena je kao docentica, a od 2021. kao izvanredna profesorica na Katedri za socijalnu filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koje je trenutno i predstojnica. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksizam, suvremenu filozofiju, filozofiju roda te luksemburgijansku i feminističku kritiku političke ekonomije.

Gostovala je kao predavačica na sveučilištima u Njemačkoj, Engleskoj, Latviji, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Austriji, Češkoj, Sloveniji, Srbiji, Grčkoj, Litvi i SAD-u, te je bila na stipendijama u Budimpešti i Varšavi. Sudjelovala je s izlaganjima na 50-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a osim toga je održala u Hrvatskoj i inozemstvu više od 50 javnih predavanja o filozofijskim i društveno-političkim temama, te sudjelovala kao izlagačica na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Autorica je nekolicine monografija (od kojih je jedna prevedena na engleski i njemački jezik), uredila je nekoliko knjiga, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Od 2017. članica je međunarodnoga uredništva izdanja The Collective Works of Rosa Luxemburg pri izdavačkoj kući Verso (London/New York).

 

A) Knjige

1.) Pobunjeni um. Eseji iz radikalne socijalne filozofije, Zagreb: Jesenski i Turk, 2020. U tisku.

2.) (ur.) Povijest, revolucionarna dijalektika i filozofski sistem. Zbornik povodom 250. godišnjice rođenja Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Ankica Čakardić i Luka Bogdanić (ur), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. U tisku.

3.) Wacht auf, verdammte dieser Erde! Drei Essays über Rosa Luxemburg, Berlin: RLS, 2021.

4.) Sablasti tranzicije. Socijalna historija kapitalizma, Zagreb/Rijeka: Jesenski i Turk/Drugo more, 2019.

5.) Ustajte, prezrene na svijetu. Tri eseja o Rosi Luxemburg, Beograd: RLS, 2019.

6.) Like a Clap of Thunder. Three Essays on Rosa Luxemburg, Beograd: RLS, 2019.

7.) (ur.) Filozofija je ženskog roda. Zbornik u čast Nadeždi Čačinovič, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

8.) (ur.) Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, Zagreb: Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, 2010.

9.) (ur.) Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, Zagreb: Centar za ženske studije, 2007.

 

B) Znanstveni radovi:

1.) „Hegel and anticapitalism: Notes on the political economy of poverty”, Praktyka Teoretyczna, 2021. Prihvaćeno za objavljivanje.

2.) „Clara Zetkin (1857–1933)”. U: Sellers M., Kirste S. (ur.) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_948-1

3.) „”Capital” and Marx’s Epistemological Revolution: From Neue Marx-Lektüre to Political Marxism”, Političke perspektive, 2/3 (2020), 87-111 https://doi.org/10.20901/pp.10.2-3.0

4.) „Creolizing The Accumulation of Capital through Social Reproduction Theory. A Distinctively Luxemburgian Feminism”, u: Creolizing Rosa Luxemburg, Drucilla Cornell i Jane Anna Gordon (ur.), Lanham/London: Rowman & Littlefield International, 2021, str. 371–397.

5.) „Marx and Social Reproduction Theory. Three Different Historical Strands”, u: Marxist-Feminist Theories and Struggles Today, Khayaat Fakier, Diana Mulinari i Nora Räthzel (ur.), London: Zed Books, 2020, str. 105—124.

6.) „Socijalna filozofija Friedricha Engelsa. Dijalektički empirizam i historijski materijalizam“, u: Dvjesto godina Friedricha Engelsa, Maroje Višić i Miroslav Artić (ur.), Zagreb: Durieux, 2020. U tisku.

7.) “Klasna historija roda i agrarni kapitalizam”, u: Filozofija je ženskog roda. Zbornik u čast Nadeždi Čačinovič, A. Čakardić (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019, str. 211—229.

8.) „Marx i teorija socijalne reprodukcije”, u: Karl Marx: Zbornik radova povodom dvjestote obljetnice rođenja, G. Sunajko i M. Višić (ur.), Zagreb: Breza, 2018, str. 111—131.

9.) “Kapital i kritika ‘komercijalizacijskog modela’: O Marxovoj epistemološkoj revoluciji danas”, u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, B. Mikulić i M. Žitko (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, str. 244—270.

10.) “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, u: Inačice materijalizma, B. Mikulić i M. Žitko, (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, str. 230—254.

11.) „From theory of accumulation to social reproduction theory: A case for Luxemburgian feminism”, Historical Materialism, 2017, 25 (4): 37—64. doi: 10.1163/1569206X-12341542.

12.) “Down the Neoliberal Path: The Rise of Free Choice Feminism”, AM Journal of Art and Media Studies, 14 (2017): 33-44. doi:10.25038/am.v0i14.215.

13.) “Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi”, Borec, 2016, 68 (730):732, str. 82—104. [Revidirana verzija rada navedenoga pod B8].

14.) “Kämpfe der Frauen und die politische Ökonomie: von der jugoslawischen Selbstverwaltung zur neoliberalen Austerität”, Das Argument, 317/2016, str. 362-372. [Prijevod rada navedenoga pod B13].

15.) “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, S. Horvat i I. Štiks (ur.), London/New York: Verso, 2015, str. 223—243.

16.) “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije crvenog feminizma,” Treća, 2015 (17/1-2), str. 51—55.

17.) „Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije”, Filozofska istraživanja, 2015 (138/2), str. 323-341

18.) „Minimalna država i neoliberalne strategije kapitalizma“, ur. Miloš Jadžić, Dušan Maljković i Ana Veselinović, Kriza, odgovori, levica, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2012., str. 159.-179.

19.) “Why Do We Need Identity”, International Association for Philosophy/News and Views (IAPH), 2010 (27/3), str. 59-71.

20.) „Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike”, Filozofska istraživanja, 2010 (120/4), str. 581-595.

21.) „Um i spol. Kontingencija feminističkoga koncepta socijalne epistemologije”; ur. Ankica Čakardić, Ankica, Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, Zagreb: Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, 2010., str. 19-65.

22.) „Anarhizam i anarhija kao teorijsko-praktički izvid u drugačiji svijet”, ur. Suzana Marjanić i Ines Prica, Mitski zbornik, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko etnološko društvo, 2010., str. 395-405.

23.) „Prije-ugovorno stanje i moderni red”, Filozofska istraživanja, sv. 1 (2008), str. 35-48.

24.) „Reprodukcija biomoći”, Arche, sv. 10 (2008), str. 77-92.

25.) „Simetrija položaja životinje i žene kao ne-čovjeka iz temeljne asimterije”, u: Kulturni bestijarij, ur. Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatska sveučilišna naklada, 2007., str. 597-611.

26.) „Nedostaci teorije društvenoga ugovora i spolni ugovor”, u Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, ur. Ankica Čakardić i dr., Zagreb: Centar za ženske studije, 2007., str. 130-141.

27.) „Globalna neo-liberalna demokracija u minimalnoj državi. Stegnuće politike”, Filozofska istraživanja, sv. 4 (2006), str. 849-861.

28.) „Država kao bratska zajednica”, Filozofska istraživanja, sv. 4 (2005), str. 841-849.

29.) „Igra odgojivosti u općeprihvaćenom”, Metodički ogledi, sv. 1 (2005), str. 9-17.

30.) „Ekonomska globalizacija”, ur. Staša Zajović, Globalizacija: problemi, dileme, odgovori, Beograd: Žene u crnom, 2003., str. 74-90.

 

C) Ostali radovi (stručni, esejistički i publicistički):

1) 19. 03. 2021.: online sudjelovanje na promociji knjige „Rosa Luxemburg o umjetnosti i književnosti”, BLOK: https://www.youtube.com/watch?v=OVfrq-FSBBo&t=1628s.

2.) 08. 03. 2021.: „Bombardirani smo zavodljivim feminizmom koji se instagramično uklapa u društvo”, Gloria glam: https://gloriaglam.hr/gg-talk/ankica-cakardic-bombardirani-smo-zavodljivim-feminizmom-koji-se-instagramicno-uklapa-u-drustvo-3114.

3.) 25. 01. 2021. QueerBites video o queeru, Udruga domino: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=833828834133482&external_log_id=e64e083c-7231-4c24-8cb7-569f0a7b48a5&q=čakardić%20žene.

4.) 30. 06. 2020.: „Što feministkinje zahtijevaju od novog parlamenta i vlasti”, Libela: https://www.libela.org/sa-stavom/10713-sto-feministkinje-zahtijevaju-od-novog-parlamenta-i-vlasti/.

5.) 24. 02. 2020.: Sablasti tranzicije: razgovor s Ankicom Čakardić, Treći program Hrvatskoga radija: https://radio.hrt.hr/treci-program/ep/sablasti-tranzicije-razgovor-s-ankicom-cakardic/333586/?fbclid=IwAR36J1bPNYIvIUZLkdBNW7zmbZtRsc2DjYmd94O-dD97pvex41wJ8EZlYOI.

6.) 2020.: „Rehabilitacija pojma revolucije”, Novosti, 13. listopada 2020.

7.) 03. 01. 2018.: „Da mogu: žene povjerljivo”: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=824121137789882&external_log_id=e64e083c-7231-4c24-8cb7-569f0a7b48a5&q=čakardić%20žene.

8.) 2020: “A New Extreme Center in Croatia”, Jacobin, dostupno na: https://jacobinmag.com/2020/01/croatia-zoran-milanovic-social-democrat-president.

9.) 2020: „Vienintelis būdas kovoti už moterų išsilaisvinimą – kovoti už socializmą“, dostupno na: https://gpb.lt/vienintelis-budas-kovoti-uz-moteru-issilaisvinima-kovoti-uz-socializma/.

10.) 2019: „Učionice su uvijek polje borbe”, p-portal, dostupno na: https://p-portal.net/ankica-cakardic-ucionice-su-uvijek-polje-borbe/.

11.) 2019: „Treba uvijek uporno provocirati norme i politički režim”, Buka, dostupno na: https://www.6yka.com/novosti/buka-intervju-sa-ankicom-cakardic-treba-uporno-provocirati-norme-i-politicki-rezim.

12.) 2019: „Rosa Luxemburg je ciljala u samu srž feminizma”, Novosti, dostupno na: https://www.portalnovosti.com/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-ciljala-u-samu-srz-feminizma.

13.) 2019: „Roza Luxemburg”, VoxFeminae, dostupno na: https://voxfeminae.net/kultura/ankica-cakardic-rosa-luxemburg-je-bila-u-pravu-tvrdeci-da-muskarci-i-zene-iste-klase-imaju-vise-zajednickog-nego-zene-razlicitih-klasa/.

14.) 2018: “Social reproduction”, Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, dostupno na: http://krisis.eu/social-reproduction/.

15.) 2018: „We need to look for origins of fascism in capitalist crises”, Left East, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/ankica-cakardic-origins-of-fascism-in-capitalist-crises/.

16.) 2018: „Kapital je društveni odnos”, Slobodni filozofski, 14. travnja 2018.

17.) 2018: „Crítica de Rosa Luxemburgo del feminismo burgués y de la primera tentativa de teoría de la reproducción social”, dostupno na: https://marxismocritico.com/2018/09/18/critica-de-rosa-luxemburgo-del-feminismo-burgues/.

18.) 2018: „Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory”, Historical Materialism, dostupno na: http://www.historicalmaterialism.org/blog/luxemburgs-critique-bourgeois-feminism-and-early-social-reproduction-theory.

19.) 2018: “Feminizam i Alt-Right”, Voxfeminae, dostupno na: http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/12693-teorijska-citanka-feminizam-i-alt-right.

20.) 2018: „Rosa Luxemburg: Bijah, jesam, bit ću!”, dostupno na: https://www.libela.org/sa-stavom/9240-rosa-luxemburg-bijah-jesam-bit-cu/.

21.) 2017: “Feminism and Social Reproduction”, Salvage, 19. 01. 2017. Intervju sa Silvijom Federici, dostupno na: http://salvage.zone/online.

22.) 2017: “Feminist Organising and the Women’s Strike”, Salvage, 13. 04. 2017. Intervju s Cinziom Arruzzom, dostupno na: http://salvage.zone/online.

23.) 2017: „Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije”, Libela, 08. ožujak 2017.

24.) 2016: „Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki”, Libela, 23. studeni 2016.

25.) 2016: “Pitanje abortusa je i radničko pitanje”, Novosti, 7. studeni 2016.

26.) 2015: „Die Vereinten Nationen – ein intersektionales Polygon ohne Klassenperspektive”, dostupno na: http://www.rosalux.de/publication/41361, 30. svibanj 2015.

27.) 2015: “Liberalni feminizam kao saveznik kapitalu i restauraciji klasa”, Libela, 5. svibanj 2015.

28.) 2015: „International Women’s Day in the Balkans”, LeftEast, dostupno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/international-womens-day-in-the-balkans-ankica-cakardic/, 13. ožujak 2015.

29.) 2013: “Fleksibilizacijom do feminizacije siromaštva”, H-alter, 7. ožujka 2013.

30.) 2013: “Feministička politika, socijalna reprodukcija i život nakon rada”, razgovor s Kathi Weeks, Zarez: 354, 15. ožujka 2013.

31.) 2013: “Kapitalizam apsorbira besplatni ženski rad”, razgovor sa Silvijom Federici, Up&Underground: 23/24, proljeće 2013., str. 76—81.

32.) “Kanada na prekretnici”, razgovor s Abigail B. Bakan, Zarez: 369, 24. listopada 2013.

33.) “Pravi odgovori na prava pitanja”, razgovor s Richardom Seymourom, Zarez: 370, 6. studenog 2013.

34.) “Spol i klasa”, ur. Lidija Vasiljević, Rod i levica, Beograd: ŽINDOK, 2012., str. 45.-53.

35.) „Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj”, Jasenka Kodrnja (ur.), Filozofska istraživanja, sv. 4 (2007), str. 976-979.

36.) „Inauguralni paradoks kao aporija ozbiljenja utopije“, Treća, sv. 2 (2006), str. 149-153.

37.) „Izabrana djela Blaženke Despot”, Gordana Bosanac (ur.), Filozofska istraživanja, sv. 1 (2006), str. 201-204.

38.) „Politička građanka o politici i drugačijoj politici“, Treća, sv. 1-2 (2005), str. 505-507.

39.) Suverenitet potreba, Zagreb: Što čitaš?, 2004. (Esej tiskan kao separat)

 

Izbor iz izlaganja na recentnijim međunarodnim konferencijama:

1) „Reconsidering primitive Accumulation”, Creolizing Rosa Luxemburg, New York, SAD, 5.5.-6.5. 2021.

2) „What is Luxemburgian feminism?”, Rosa Luxemburg at 150: Revisiting Her Radical Life and Legacy, Berlin, Njemačka, 4.3.-5.3.2021.

3) „Hegel’s notes on the critique of political economy”, The Return of Philosophy of Hegel: History, Universality and the dimensions of Weakness, Varšava, Poljska, 14.-16-10- 2020.

4) “Class history of gender and agrarian capitalism”, People’s History? Radical Historiography and the Left in the Twentieth Century, University of East Anglia, Norwich, 15-16. veljače 2020.

5) “Social reproduction theory: Critique of capitalism and bourgeois feminism”, Gender Struggle in Eastern Europe. Legacy of the Socialist Past and Contemporary Issues, Kaunas University of Technology, Kaunas, 11.-13. listopada 2019. (Pozivno plenarno izlaganje)

6) “Luxemburg’s critique of bourgeois feminism and early social reproduction theory”, 100 Years WITHOUT Red Rosa, Vilnius, 13. listopada 2019. (Pozivno izlaganje)

7) „Rana teorija socijalne reprodukcije: kritika kapitalizma i buržoaskog feminizma”, Feminizam i levica: nekad i sad, Filozofski fakultet, Beograd, 15.-17. studenoga 2019. (Pozivno plenarno izlaganje)

8) „Early social reproduction theory and its contemporary strands”, Rethinking Crisis, Resistance and Strategy, Historical Materialism, Panteion University, Atena, 2.-5. svibnja 2019. (Pozivno plenarno izlaganje)

9) „Od teorije akumulacije do teorije socijalne reprodukcije. Što je luksemburgijanski feminizam?”, Reforma ili revolucija: Stogodišnjica ubojstva Rose Luxemburg, Filozofski fakultet i Privrednik, Zagreb, 26.-27. travnja 2019. (Pozivno plenarno izlaganje)

10) “Marx and Social Reproduction Theory”, Transforming our lives. Transforming the world: 3rd International Marxist-Feminist Conference, Lund University, 5.-7. listopada 2018.

11) „On Marx’s Epistemological Revolution: Capital and Critique of ‘Commercialization Model’”, Marx 200: Politics, Theory, Socialism!, Berlin, 2.-6. svibnja 2018.

12) “Rosa Luxemburg and the ‘Woman Question’”, Rosa Luxemburg and Her Ideas: Engaging the Left and Changing the World, Chicago, 27.-29. travnja 2018.

13) „What is fascism? Clara Zetkin’s lessons from 1923”, Critical Thought on the Nationalist and Far Right Movements: Past and Present, Varšava, 16.-17. prosinca 2017.

14) „Rosa Luxemburg and ‘woman question’: From theory of accumulation to social reproduction theory”, Revolutions Against Capital, Capital Against Revolutions?, Historical Materialism, London, 9.-12. studenog 2017.

15) „Down the Neoliberal Path: The Rise of Free Choice Feminism”, Migration, Sovereignty, Culture, International Colloquium of aesthetics, philosophy, media, politics and theory, Institut za filozofiju ZRC SAZU, Ljubljana, 24.-25. studenog 2016. (Pozivno izlaganje)

16) „Luxemburgian critique of political economy: From theory of accumulation to social reproduction theory”, Transforming our lives. Transforming the world, Second International Marxist-Feminist Conference, Academy of Fine Arts, Beč 7.-9. listopada 2016.

17) „The ‘transition to capitalism’ and feminist unitary theory”, The old is dying and the new cannot be born: states, strategies, socialisms, 12th Annual Historical Materialism Conference, SOAS, London, 5.-8. studenog 2015.

18) „Socialist feminism in Yugoslavia and after-war ‘transition’ to capitalism”, Democracy is Rising: From Insurrections to ‘Event’, Atena, 16.-19. srpnja 2015.

19) “Theory of accumulation and Luxemburgian analysis of reproductive labour and current crises”, How capitalism survives, Historical Materialism, SOAS, London, 6.-9. studenog 2014.

20) “Rosa Luxemburg and the European Left on the Eve of World War One”, Peace and Left perspectives, Sarajevo 6.-9. lipnja 2014.

21) „Socialist feminist approach to the artificial division of labour”, Making the World Working Class, Historical Materialism, SOAS London, 7.-10. studenog 2013.

22) “Female problem in political economy: from the Yugoslav self-management to the austerity measures”, Weighs Like a Nightmare, Historical Materialism, SOAS, London 7.-10. studenog 2012.

23)  “Problems of Identity in the Communicative Practice”, Communication and Reality: Life Without Media, Barcelona, 30. lipnja.- 1. svibnja 2011.

 

Izbor iz izlaganja na recentnijim domaćim konferencijama:

1) „Imperij uzvraća udarac: Locke na Atlantiku”, John Locke i suvremenost, 12.11-13.11. Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska, 2020.

2) „Bilješke o Hegelovoj kritici političke ekonomije”, Povijest, revolucionarna dijalektika i filozofski sistem: konferencija povodom 250. godišnjice rođenja Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, 18. 12. 2020.

3) „Filozofija roda Blaženke Despot”, Feminizam o filozofiji – Filozofija o feminizmu, Institut za filozofiju, Zagreb, 3. prosinca 2019. (Pozivno izlaganje)

4) „Od teorije akumulacije do teorije socijalne reprodukcije”, Reforma ili revolucija: Stogodišnjica ubojstva Rose Luxemburg, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 26.-27. travnja 2019.

5) “Kapital i kritika ‘komercijalizacijskog modela’: O Marxovoj epistemološkoj revoluciji danas”, Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, Treći okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 28.-29. listopada 2017.

6) “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, Inačice materijalizma, Drugi okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 7. svibnja 2016.

7) “Suvremena feministička kritika građanstva i ženskog reproduktivnog rada pod okriljem akumulacije kapitala”, Dani Marije Jurić Zagorke, Intimno građanstvo: Obitelj, brak, spolnost i zakon u povijesnoj suvremenoj perspektivi, Zagreb, 20.-22. studeni 2014.

8) “Kontekst ljevice i njezini kritički potencijali”, Konferencija o jugoslavenskoj »Praxis filozofiji« i »Korčulanskoj ljetnoj školi«, 1963–1974, Korčula, 13.-15. listopada 2011.