logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti

Predavanja i konzultacije kod gostujuće docentice Marije Todorovske

Marija Todorovska, docentica na Institutu za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Univerzitet sv. Kiril i Metodij), gostuje u sklopu programa CEEPUS na našem Odsjeku za filozofiju od 30. listopada do 13. studenoga.

Svi su kolege lijepo pozvani na njena četiri predavanja (na engleskome):

1) “Theories on the Origin and Purpose of Religion – An Overview”, četvrtak 3. 11. 17:45-19:15 u A101

2) “Experience of the Sacred”, petak 4. 11. 9:30-11:00 u A101

3) “Understanding of the Notion of God”, ponedjeljak 7. 11. 15:30-17:00 u A101

4) “Justice and Mercy”, petak 11. 11. 11:00-12:30 u A101

Studenti na kolegiju iz Povijesti filozofije I i V kod izv. prof. Mikecina i poslijedoktoranda Ježića dužni su doći barem na jedno od prvih dvaju predavanja te na treće predavanje, a studenti na kolegiju Etika I kod izv. prof. Jurića na četvrto predavanje.

Studenti su također pozvani da na vezane teme, napose iz filozofije religije, održe konzultacije s doc. Todorovskom nakon bilo kojega od četiriju predavanja.

Doc. Todorovska na Institutu za filozofiju u Skopju redovito drži kolegije iz filozofije religije, ali i uvod u filozofiju te ontologiju i aksiologiju.