logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti

Predavanje dr. sc. Ivana Glasera „Marxov ‘Kapital’ – pokušaj demitologizacije“ (utorak, 24. 4. 2018., 16.15h)

U utorak, 24. travnja 2018., od 16.15 do 17.45 sati, u predavaonici A-101 Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3, Zagreb), dr. sc. Ivan Glaser održat će predavanje pod naslovom „Marxov ‘Kapital’ – pokušaj demitologizacije“, povodom dviju obljetnica: 150 godina od objavljivanja prvog sveska Marxova „Kapitala“ u rujnu 1867. i 200 godina od rođenja Karla Marxa 5. svibnja 1818. Predavanje će se održati na Odsjeku za filozofiju, u sklopu kolegija „Marx i marksističke filozofije“, čiji je nositelj doc. dr. sc. Luka Bogdanić, ali je otvoreno za sve nastavnike i studente Filozofskoga fakulteta te ostale zainteresirane.

 

Sažetak predavanja: Predavač je svoje osnovne stavove o „Kapitalu“ formirao u Njemačkoj kao sljedbenik škole „Novo čitanje ‘Kapitala’“, nastale početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća. U fokusu tumačenja „Kapitala“ te škole ne nalaze se ekonomske zakonitosti, nego, u maniri filozofskih sistema, kategorije (oblici) kapitalističkog ekonomskog poretka i njihovo sistematsko izvođenje. Odista je jedan važan Marxov cilj bio provesti analizu sistema, ali se u isti mah dotaći elementa njegove prolaznosti. Taj je dvostruki cilj stvorio trajnu opasnost da se izvrne čamac u koji je sjeo. U povijesno-biografskom dijelu svog izlaganja predavač će se pozabaviti kako pitanjem što se točno dešavalo same referentne godine 1867. kada je Marx publicirao prvi svezak svojeg djela, tako i pitanjima vezanima za posthumnu ediciju drugog i trećeg sveska, koju je na sebe bio preuzeo Friedrich Engels.

 

Biografija predavača: Ivan Glaser (1938.) njemački je filozof, pravnik i politolog hrvatskog podrijetla. Nakon studija prava i filozofije na Sveučilištu u Zagrebu, nastavlja studij filozofije na sveučilištima Freiburg i Erlangen, gdje paralelno studira i političke znanosti. Doktorirao je u Erlangenu 1969. kod Paula Lorenzena u području filozofije prava. Habilitirao je 1980. na Sveučilištu u Konstanzu radom „Warum ‘Das Kapital’ ein Torso blieb?“. Od 1984. do umirovljenja 2003. radi na Sveučilištu u Bielefeldu, gdje je jedno od težišta njegova rada filozofija i pravna didaktika. Objavio je veći broj radova na njemačkom i hrvatskom jeziku iz područja filozofije, prava i političkih znanosti. Preveo je i nekoliko knjiga, uključujući „Legitimacija kroz proceduru“ Niklasa Luhmanna (Zagreb, 1990.) te „Experiment gegen die Moderne“ Zorana Đinđića (Münster, 2017.).