logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti

Raspored studenata na ispitu Socijalna filozofija, 18. 6. 2024. (doc. dr. sc. Perušić)

Zbog broja studenata, mole se studenti da dođu na ispit u C217 prema sljedećem programu (uzeti u obzir da je ispitni slijed pomaknut za jedan sat ranije):

15.00 – 16.00 Anja Špikić, Buga Kranželić, Josip Dobrić

16.00 – 17.00 Lana Mihaljević, Lara Pilić, Donna Kliska

17.00 – 18.30 Tea Miljković, Leonarda Strugar, Ema Ugarković, Lana Ursić