logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti

Seminar o Bernardu Lonerganu (petak, 8. 12. 2017., 16-20h)

U petak, 8. prosinca 2017., od 16 do 20 sati, u predavaonici A-101 Filozofskog fakulteta, održat će se seminar o kanadskom filozofu i teologu Bernardu Lonerganu (1904.-1984.) kojega mnogi smatraju jednim od najvažnijih mislitelja 20. stoljeća, a kod nas je gotovo nepoznat. Seminar, namijenjen nastavnicima/nastavnicama i studentima/studenticama Odsjeka za filozofiju, održat će se na engleskom jeziku, a vodit će ga prof. dr. sc. Michael George sa Sveučilišta sv. Tome u Frederictonu (Kanada), koji je tijekom akademske godine 2017./2018. gostujući istraživač u Centru za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Seminar će se odvijati prema sljedećem rasporedu:
16.00-16.15 Uvod u seminar (Hrvoje Jurić)
16.15-17.00 Uvod u Lonergana (Michael George)
17.00-17.45 Diskusija
17.45-18.00 Pauza
18.00-20.00 Zajedničko čitanje i analiziranje izabranih Lonerganovih tekstova (Michael George, Hrvoje Jurić, Marko Kos, Goran Sunajko i drugi)

Zainteresiranim nastavnicima/nastavnicama i studentima/studenticama preporučuje se da prije seminara pročitaju Lonerganove tekstove The Subject i Meaning, a korisno je pročitati i pregledni članak o Lonerganu u Internetskoj enciklopediji filozofije (http://www.iep.utm.edu/lonergan/).